Skip to main content

Al-Gharati Amir

Pszichológus, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus jelölt, tréner

„Akármit a hosszú életért, mi?” Valójában azonban nagyon kevesen lehetnek, akik azért futnak, mert sokáig akarnak élni. Sőt sokkal többen vannak, akik abból a megfontolásból futnak, hogy >>élek, amíg élek, de teljes életet akarok élni<<”.

Murakami Haruki

 

Pszichológusi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen végeztem, társadalom- és szervezetpszichológia szakirányon diplomáztam. Jelenleg a SZTE alkalmazott egészség szakpszichológusi szakképzés rezidense vagyok.

Munkám során számos terület működésébe betekintést nyerhettem. Dolgoztam a gyermekvédelem, a büntetés-végrehajtás, a hajléktalan ellátás és a köznevelés rendszerében is. Tanítottam a Károli Gáspár Református Egyetemen, továbbá az addikciókkal és szerhasználattal kapcsolatos ismeretek megszerzését követően, prevenciós és ártalomcsökkentő programok kidolgozásában és megvalósításában is részt vettem. Trénerként főként konfliktuskezelést támogató, asszertív kommunikációs és stresszkezelő tréningek jelentik a profilomat.

Terápiás gondolkodásomban nagy hangsúlyt fektetek a rendszerszemléletre és a megoldásfókuszra.

Hivatásom gyakorlása mindig a tanulásról és a találkozásokról szólt. Amikor a megtett útra és útitársakra gondolok, hálát érzek. Hálás vagyok, mert bár hiszem, hogy valamennyi kapcsolatban kölcsönösen gazdagodtunk, mégis jellemzően, én voltam az, aki először kért és kapott is. Számomra a megelőlegezett bizalom ajándéka, egyszerre jelenti a felelősséget és az emberi szeretetnek azon fokát, amely az egyéni célok beteljesülése felé vezet.

Kiemelt területeim:

 • életvezetési nehézségek
 • párkapcsolati vagy családi nehézségek
 • önismereti igény
 • önértékelési problémák, önbizalomhiány
 • szerhasználat és függőség
 • pályaorientáció, pályaválasztás, karriert érintő kihívások
 • kisebbségi vagy sérülékeny csoportot kísérő fenyegetettség
 • stresszkezelés
 • szorongás, kiégés
 • egészségfejlesztés
 • kommunikációs készségfejlesztés

 

Vidéken élők számára online is elérhető vagyok.

Bejelentkezés egyéni megbeszélés alapján

+36 30 148 93 80

Egyéni pszichológiai tanácsadás

Egészségpszichológiai konzultáció

Pályaorientáció, karriertanácsadás