EMPLOYEE COUNSELLING

Az innovatív HR megoldás

Employee counselling (munkahelyi tanácsadás) szolgáltatásunkat olyan cégeknek vagy vállalatoknak ajánljuk, amelyek cafeteria keretében szeretnék biztosítani alkalmazottaiknak a lehetőséget, hogy személyes és érzelmi problémáik kezelésére pszichológiai tanácsadást, illetve life coachingot vegyenek igénybe. A szolgáltatás kialakítása mögött húzódó elméleti megfontolás az, hogy az a munkavállaló, aki mentálisan jól van, jobb teljesítményre képes. A munkavállalói jóllét elősegítése előfeltétele a munkahelyi teljesítőképességnek.

A munkavállalók a magánéletükben és a munkahelyükön is számos nehézséggel találkozhatnak (párkapcsolati problémák, válás, kiégés, munkahelyi konfliktus, haláleset, betegség, pénzügyi nehézségek, gyereknevelési nehézségek, családi problémák, alkohol, drog, viselkedéses addikciók stb). Ezek megoldása az egyén számára megterhelő, időben elhúzódó lehet, és lefoglalja a mentális kapacitása nagy részét, illetve gyakori, hogy úgy érzi, nem képes a problémával egyedül megbirkózni. Számos olyan váratlan esemény adódhat, és az egyéni és családfejlődésből is fakadnak olyan kódolt, normatív krízisek, amik kapcsán a korábban használt megküzdési módok nem működnek, és az egyébként egészséges és jól működő egyén megreked, nem képes továbblépni. A pszichés terheknek, a stressznek, a kríziseknek és megoldatlan problémáknak sok negatív következménye lehet: rosszabb életminőség, hangulati és mentális zavarok, szomatikus megbetegedések, függőségek kialakulása, társas működés változása stb, melyek jellemzően csökkenő munkateljesítményhez vezetnek.

A Budai Tanácsadó nagy tapasztalattal rendelkezik szervezetek munkavállalói számára nyújtott pszichológiai tanácsadásban: az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadóban közel

25000

Hallgató és

3000

Alkalmazott

számára nyújtjuk ezt a szolgáltatást.

Az employee counselling egy juttatás, egy szolgáltatás a cég részéről az alkalmazottja felé,
egy jól átgondolt gondoskodás, mely mind a két fél számára előnyökkel jár.

A munkavállalók számára nyújtott, számukra szabadon és térítésmentesen igénybe vehető pszichológiai szolgáltatások
finanszírozása olyan befektetés, amely rövid és hosszútávon is megtérül az alábbi elérhető előnyök és eredmények által:

1.

Intraperszonális szinten:

  • Javul a munkavállalók általános jólléte
  • motiváltabbá válik a munkaerő
  • a kiégés megelőzhetővé válik
  • karriertanácsadás révén a szervezeten belüli szakmai előmenetele, pályája tervezhetővé válik

2.

Interperszonális szinten:

  • javulnak a munkahelyi kapcsolatok
  • tisztább és asszertívebb kommunikáció a munkatársak között

3.

A szervezet szintjén:

  • nő a munkavállalók motivációja és lojalitása
  • csökken a munkából való hiányzás
  • nő a munkában töltött idő hatékonysága
  • összességében tehát nő a teljesítmény

Ezen túlmenően, a szolgáltatásnak magas belső és külső PR értéke van: az employee counsellinget biztosító szervezetek külső és belső megítélésére is kedvezően hat a mentálhigiénére és a pszichológiai kultúrára fordított figyelem, hogy törődnek a munkatársaikkal és segítséget nyújtanak számukra a nehézségeik leküzdéséhez, a munkavállalók egyéni és csoportos formában történő pszichológiai támogatása és fejlesztése a külvilág számára is jól kommunikálható.

Magyarországon egyelőre kevésbé ismert szolgáltatás a munkahelyi tanácsadás, az ezt bevezető szervezetek az élen járhatnak és egy igazán innovatív HR megoldást vehetnek igénybe. A bevezetést követően a szolgáltatáshoz kapcsolódó hatásvizsgálat megtervezésében és a kutatásban is szívesen közreműködünk.

A hét bármely napján bejelentkezhet e-mailen,
telefonon hétköznap 9-18 óra között.