Skip to main content

EMPLOYEE COUNSELLING

Az innovatív HR megoldás

Employee counselling (Munkavállalói Támogató Program)  szolgáltatásunkat olyan cégeknek vagy vállalatoknak ajánljuk, melyek a munkáltatói márkájukat (employer branding) tudatosan szeretnék építeni, és biztosítják alkalmazottaiknak a lehetőséget, hogy személyes és érzelmi problémáik kezelésére pszichológiai tanácsadást, illetve life coachingot vegyenek igénybe.

https://emberleptek.hu/

Employee Counselling szolgáltatásunk keretében a megbízó cég dolgozói magyar vagy angol nyelvű pszichológiai tanácsadáson vagy life-coachingon vehetnek részt, melynek költségét 6 alkalom/év erejéig a megbízó viseli.  A szolgáltatás kialakítása mögött húzódó megfontolás az, hogy egy jó mentális állapotban lévő munkavállaló jobb teljesítményre képes. A jó pszichés állapot elősegítése egyrészt fontos egészségfejlesztési feladat, másrészt a cég termelékenységét javító tényező is. 

A Budai Tanácsadó szakemberei nagy tapasztalattal rendelkeznek szervezetek munkavállalói számára nyújtott pszichológiai tanácsadásban: több budapesti egyetemen és cégnél  közel

25000

Hallgató és

3000

Alkalmazott

számára nyújtjuk ezt a szolgáltatást.

Az employee counselling egy juttatás, egy szolgáltatás a cég részéről az alkalmazottja felé,
egy jól átgondolt gondoskodás, mely mind a két fél számára előnyökkel jár.

A munkavállalók számára nyújtott, számukra szabadon és térítésmentesen igénybe vehető pszichológiai szolgáltatások
finanszírozása olyan befektetés, amely rövid és hosszútávon is megtérül az alábbi elérhető előnyök és eredmények által:

1.

Intraperszonális szinten:

  • Javul a munkavállalók általános jólléte

  • motiváltabbá válik a munkaerő

  • a kiégés megelőzhetővé válik

  • karriertanácsadás révén a szervezeten belüli szakmai előmenetele, pályája tervezhetővé válik

2.

Interperszonális szinten:

  • javulnak a munkahelyi kapcsolatok

  • tisztább és asszertívebb kommunikáció a munkatársak között

3.

A szervezet szintjén:

  • nő a munkavállalók motivációja és lojalitása

  • csökken a munkából való hiányzás

  • nő a munkában töltött idő hatékonysága

  • összességében tehát nő a teljesítmény

Szervezeteknek szóló szolgáltatásainkról részletesebben a https://emberleptek.hu/ oldalon olvashat.