A BUDAI TANÁCSADÓ PROFESSZIONÁLIS PSZICHOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOKAT KÍNÁL EGYÉNI ÉS CÉGES ÜGYFELEINEK

PSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁS, PSZICHOTERÁPIA

A pszichológiai tanácsadás során az elnevezéssel szemben inkább kísérjük és támogatjuk, mintsem közvetlen tanáccsal látjuk el a hozzánk forduló klienseket. Tanácsadásra érkezhetnek egészen konkrét élethelyzetre vonatkozó bizonytalanságokkal, szorongásokkal és elakadásokkal, de lehet cél a kiegyensúlyozottság és a mélyebb önismeret felé törekvés.

Hasonlóképpen érkezhetnek munkahelyi, párkapcsolati, pályával kapcsolatos kérdésekkel hozzánk. Ha ismételten olyan helyzetben, kapcsolatokban találjuk magunkat, melyek kellemetlen érzést, szenvedést okoznak, a tanácsadás során rátekinthetünk az okokra és a változtatási lehetőségekre.

 

GYERMEKPSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁS, GYERMEKTERÁPIA, SZÜLŐKONZULTÁCIÓ

A gyermekterápia a szülővel/szülőkkel való beszélgetéssel indul. Az itt elhangzottak alapján (probléma jellege, gyermek kora, család szerkezete, aktuális állapot stb.) megállapodunk abban, hogy milyen időközönként, hány alkalommal és milyen célkitűzéssel kezdjük el a munkát. Ha az együttműködés mindannyiunk részéről vállalható, megbeszélünk további alkalmakat. A terápia során a gyerekekkel főként non-verbális eszközökkel (szabad játék, rajzolás,  az alkotás, a fantázia, a bábjáték, mese) dolgozunk. Ezek a tevékenységek lehetőséget biztosítanak a gyermek számára a probléma, elakadás, a feszültségek, érzések megjelenítésére, így a nehézségek hozzáférhetővé és feldolgozhatóvá válnak. Amennyiben szükséges, egyéb szakember (pl.: pszichiáter, gyógypedagógus, mozgásterapeuta, orvos, szociális munkás) bevonását kezdeményezzük a terápia során. A gyermekekkel folytatott sikeres terápiához elengedhetetlen a szülőkkel való szoros együttműködés, ezért a velük való rendszeres konzultációt is fontosnak tartjuk.

PÁRTERÁPIA
CSALÁDTERÁPIA

A rendszer-szemléletű megközelítés a családot tekinti a problémák keletkezésének és a terápiás beavatkozás egységének. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a terápiás alkalmakon a család minden tagja (párterápia esetén mindkét fél) megjelenik.

Az üléseken mindig ketten dolgozunk a családokkal. Ez lehetővé teszi a folyamatok sokoldalú megfigyelését, értelmezését. Egy ülés általában másfél óráig tart, majd egy rövid szünet után visszajelzést adunk arról, amit tapasztaltunk. Semmilyen családterápia sem képes hosszú évek felborult családi egyensúlyát, megkövült kommunikációs és viselkedésmintáit egyetlen alkalom alatt rendbe tenni. Ebből következően az általában kéthetente történő családterápiás ülések leggyakrabban 6-12 alkalmas folyamat alatt fejtik ki a hatásukat.

SERDÜLŐKONZULTÁCIÓ, KAMASZTERÁPIA

A serdülőkor nem csak a szülőknek, de maguknak a kamaszoknak is egy nehéz időszak lehet, mivel gyakran jár együtt hangulatingadozásokkal, lehangoltsággal, a külső megváltozásával, vagy viselkedésbeli változással.  Mindezek az egészséges személyiségfejlődés részei, életkori sajátosságok, ugyanakkor előfordul, hogy a velük való megküzdésben a serdülőnek külső segítségre van szüksége, különösen, ha emellett még nehezítő körülmény (pl. válás, költözés, iskolaváltás) is fennáll. Az átmeneti fejlődésbeli elakadás, érzelmi túlterhelődés feloldását, továbbsegítését, és egyben a fiatal önismeretének, önbizalmának fejlesztését szolgálja a serdülőkonzultáció. Serdülőkonzultáció során a bizalmi kapcsolat a serdülő és a pszichológus között épül ki, a titoktartás a kliens felé biztosított.

EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIAI 

KONZULTÁCIÓ, PSZICHOSZOMATIKA, PSZICHÉS TÁMOGATÁS KRÓNIKUS BETEGSÉGEKNÉL

A krónikus betegségekkel való együttélés és/vagy egészséges életmód támogatása, életvezetést érintő célkitűzések szupportív terápiája, és a krónikus betegségek pszichés hátterének feltárása, vagyis a pszichoszomatika is az egészségpszichológia kiemelt területei.

KARRIERTANÁCSADÁS, PÁLYAORIENTÁCIÓ, TEHETSÉGTANÁCSADÁS

Pályaorientáció

“Miben vagyok jó? Milyen munkát élveznék? Hova menjek továbbtanulni? Milyen foglalkozások lesznek keresettek, amikor végzek? Inkább dolgozzak vagy tanuljak tovább?” Számos feszítő kérdés, amellyel már elég fiatalon találkozik az ember az életében, a 21. században pedig egyre nehezebb megtalálni a helyes válaszokat. Sok esetben sem az iskola, sem a szülők nem tudnak igazán segíteni. A pályaorientációs tanácsadásban a fiatal érdeklődése, erősségei alapján tárjuk fel azt, hogy mi lenne az a terület, amely leginkább neki való és minden utat (egyetemek, szakok, gyakorlatok, nyelvtudás, speciális tudás) megmutatunk, ahogyan ezt elérheti.

Karriertanácsadás, álláskeresési tanácsadás

Sok ember életében eljön az a pillanat, amikor valalmiért szeretne munkahelyet vagy akár munkaterületet váltani. Az ok lehet kiégés, elbocsájtás vagy új kihívások keresése. A tanácsadási folyamat az új célállás meghatározásával kezdődik, majd áttekintésre kerülnek az eddigi tapasztalatok és azok felhasználhatósága az új területen. A következő lépésben pedig az eredményes álláskeresési folyamattal foglalkozunk (álláskeresési forássok, önéletrajz/pályázati anyag, állásinterjú elmélet és gyakorlat).

ONLINE TERÁPIA ÉS TANÁCSADÁS

CSOPORTOK

Gyermekpszichodráma

Gyermekpszichodráma csoport indul 2019 elején Gyüre Edina és Horváth Julia (gyermekdramatisták, klinikai szakpszichológus jelöltek) vezetésével

https://budaitanacsado.hu/gyermekpszichodrama/

Pszichodráma

 

Önismereti pszichodráma csoport indul kéthetente péntek délután  a Budai Tanácsadóban 2019. elején

https://budaitanacsado.hu/pszichodrama-csoport/

KOLLÉGÁKNAK: KÉPZÉSEK, SZAKMAI MŰHELY

Kérjük, érdeklődjön központi számunkon az aktualitásokról!

SZOLGÁLTATÁSOK IDEGEN NYELVEN

Gyermekterápia, gyermekpszichológiai tanácsadás

Terápia, pszichológiai tanácsadás, interkulturális tanácsadás

Párterápia, családterápia

A hét bármely napján bejelentkezhet e-mailen,
telefonon hétköznap 9-18 óra között.