A BUDAI TANÁCSADÓ PROFESSZIONÁLIS PSZICHOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOKAT KÍNÁL EGYÉNI ÉS CÉGES ÜGYFELEINEK

PSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁS, PSZICHOTERÁPIA

A pszichológiai tanácsadás során az elnevezéssel szemben inkább kísérjük és támogatjuk, mintsem közvetlen tanáccsal látjuk el a hozzánk forduló klienseket. Tanácsadásra érkezhetnek egészen konkrét élethelyzetre vonatkozó bizonytalanságokkal, szorongásokkal és elakadásokkal, de lehet cél a kiegyensúlyozottság és a mélyebb önismeret felé törekvés.

Hasonlóképpen érkezhetnek munkahelyi, párkapcsolati, pályával kapcsolatos kérdésekkel hozzánk. Ha ismételten olyan helyzetben, kapcsolatokban találjuk magunkat, melyek kellemetlen érzést, szenvedést okoznak, a tanácsadás során rátekinthetünk az okokra és a változtatási lehetőségekre.

 

GYERMEKPSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁS, GYERMEKTERÁPIA, SZÜLŐKONZULTÁCIÓ

A gyermekterápia a szülővel/szülőkkel való beszélgetéssel indul. Az itt elhangzottak alapján (probléma jellege, gyermek kora, család szerkezete, aktuális állapot stb.) megállapodunk abban, hogy milyen időközönként, hány alkalommal és milyen célkitűzéssel kezdjük el a munkát. Ha az együttműködés mindannyiunk részéről vállalható, megbeszélünk további alkalmakat. A terápia során a gyerekekkel főként non-verbális eszközökkel (szabad játék, rajzolás,  az alkotás, a fantázia, a bábjáték, mese) dolgozunk. Ezek a tevékenységek lehetőséget biztosítanak a gyermek számára a probléma, elakadás, a feszültségek, érzések megjelenítésére, így a nehézségek hozzáférhetővé és feldolgozhatóvá válnak. Amennyiben szükséges, egyéb szakember (pl.: pszichiáter, gyógypedagógus, mozgásterapeuta, orvos, szociális munkás) bevonását kezdeményezzük a terápia során. A gyermekekkel folytatott sikeres terápiához elengedhetetlen a szülőkkel való szoros együttműködés, ezért a velük való rendszeres konzultációt is fontosnak tartjuk.

PÁRTERÁPIA
CSALÁDTERÁPIA

A rendszer-szemléletű megközelítés a családot tekinti a problémák keletkezésének és a terápiás beavatkozás egységének. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a terápiás alkalmakon a család minden tagja (párterápia esetén mindkét fél) megjelenik.

Az üléseken mindig ketten dolgozunk a családokkal. Ez lehetővé teszi a folyamatok sokoldalú megfigyelését, értelmezését. Egy ülés általában másfél óráig tart, majd egy rövid szünet után visszajelzést adunk arról, amit tapasztaltunk. Semmilyen családterápia sem képes hosszú évek felborult családi egyensúlyát, megkövült kommunikációs és viselkedésmintáit egyetlen alkalom alatt rendbe tenni. Ebből következően az általában kéthetente történő családterápiás ülések leggyakrabban 6-12 alkalmas folyamat alatt fejtik ki a hatásukat.

SERDÜLŐKONZULTÁCIÓ, KAMASZTERÁPIA

A serdülőkor nem csak a szülőknek, de maguknak a kamaszoknak is egy nehéz időszak lehet, mivel gyakran jár együtt hangulatingadozásokkal, lehangoltsággal, a külső megváltozásával, vagy viselkedésbeli változással.  Mindezek az egészséges személyiségfejlődés részei, életkori sajátosságok, ugyanakkor előfordul, hogy a velük való megküzdésben a serdülőnek külső segítségre van szüksége, különösen, ha emellett még nehezítő körülmény (pl. válás, költözés, iskolaváltás) is fennáll. Az átmeneti fejlődésbeli elakadás, érzelmi túlterhelődés feloldását, továbbsegítését, és egyben a fiatal önismeretének, önbizalmának fejlesztését szolgálja a serdülőkonzultáció. Serdülőkonzultáció során a bizalmi kapcsolat a serdülő és a pszichológus között épül ki, a titoktartás a kliens felé biztosított.

EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIAI 

KONZULTÁCIÓ, PSZICHOSZOMATIKA, PSZICHÉS TÁMOGATÁS KRÓNIKUS BETEGSÉGEKNÉL

A krónikus betegségekkel való együttélés és/vagy egészséges életmód támogatása, életvezetést érintő célkitűzések szupportív terápiája, és a krónikus betegségek pszichés hátterének feltárása, vagyis a pszichoszomatika is az egészségpszichológia kiemelt területei.

KARRIERTANÁCSADÁS, PÁLYAORIENTÁCIÓ, TEHETSÉGTANÁCSADÁS

Pályaorientáció

“Miben vagyok jó? Milyen munkát élveznék? Hova menjek továbbtanulni? Milyen foglalkozások lesznek keresettek, amikor végzek? Inkább dolgozzak vagy tanuljak tovább?” Számos feszítő kérdés, amellyel már elég fiatalon találkozik az ember az életében, a 21. században pedig egyre nehezebb megtalálni a helyes válaszokat. Sok esetben sem az iskola, sem a szülők nem tudnak igazán segíteni. A pályaorientációs tanácsadásban a fiatal érdeklődése, erősségei alapján tárjuk fel azt, hogy mi lenne az a terület, amely leginkább neki való és minden utat (egyetemek, szakok, gyakorlatok, nyelvtudás, speciális tudás) megmutatunk, ahogyan ezt elérheti.

Karriertanácsadás, álláskeresési tanácsadás

Sok ember életében eljön az a pillanat, amikor valalmiért szeretne munkahelyet vagy akár munkaterületet váltani. Az ok lehet kiégés, elbocsájtás vagy új kihívások keresése. A tanácsadási folyamat az új célállás meghatározásával kezdődik, majd áttekintésre kerülnek az eddigi tapasztalatok és azok felhasználhatósága az új területen. A következő lépésben pedig az eredményes álláskeresési folyamattal foglalkozunk (álláskeresési forássok, önéletrajz/pályázati anyag, állásinterjú elmélet és gyakorlat).

LIFE COACHING

A life coaching célvezérelt strukturált, segítő és fejlesztő tevékenység. 5-6 megoldásfókuszú beszélgetésből áll, amelyek során a személyes képességeket, meglévő erősségeket azonosítjuk és fejlesztjük, segítve ezzel az elakadások, problémák megoldását. A life coaching nem tanácsadás és nem is terápia, egészséges emberekkel dolgozunk, a jelen kihívásaira és a jövőben megvalósuló megoldásokra koncentrálunk. A life coach a coaching során kérdéseivel, az erőforrások feltérképezésével és a változás támogatásával segíti az ügyfelét.

A life coaching témái között szerepelhetnek munkahelyi vagy karrier döntések, változások (pl. nem okoz örömet, nem inspirál a munkám, kiégtem), megújulásra, változásra lenne szükségem a kapcsolataimban, szerepkonfliktusok, időhiány, állandó rohanás, zaklatottság érzése, feladatok állandó halogatása, életmóddal, egészséggel kapcsolatos vágyott változások (fogyás, sport elkezdése, több szabadidő elérése).

SPORTPSZICHOLÓGIAI KONZULTÁCIÓ

A sportpszichológus a sportolóknak és az edzőknek nyújt segítséget, egy a sporttal-, sportteljesítménnyel kapcsolatos problémájukban, illetve a magánélet azon nehézségeiben, amelyek a sportra is kihatnak. A sportpszichológiai konzultáció egy célirányos fejlesztés a sportoló mentális egészségének megőrzésével és lelki állóképességének, mentális technikáinak fejlesztésével.

Néhány sportpszichológiai kérdés, amelyben a sportpszichológus segít:

  • Hogyan győzzem le a meccsek, versenyek előtti izgalmamat, szorongásomat?
  • Hogyan tudnék olyan jól teljesíteni a versenyeken, mint edzéseken?
  • Hogyan javíthatnék még a mozdulataimon, technikámon?
  • Hogyan fejleszthetném a koncentrációmat, és zárhatnám ki a zavaró ingereket?
  • Hogyan dolgozzam fel a kudarcokat vagy éppen a sikert?
  • Hogyan lehet több önbizalmam?
  • Sokszor lesérülök, vagy sérülés után vagyok.
  • Hogyan tovább, folytassam-e a sportot?

Edzőknek: hogyan motiváljam a sportolómat, hogyan találjam meg velük a közös hangot. Hogyan kezeljem a csapatomban lévő konfliktusokat?

KOLLÉGÁKNAK: KÉPZÉSEK, SZAKMAI MŰHELY

Kérjük, érdeklődjön központi számunkon az aktualitásokról!

SZOLGÁLTATÁSOK IDEGEN NYELVEN

Gyermekterápia, gyermekpszichológiai tanácsadás

Terápia, pszichológiai tanácsadás, interkulturális tanácsadás

Párterápia, családterápia

ADDIKTOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS A HOZZÁTARTOZÓKKAL VALÓ MUNKA

Az addiktológiai tanácsadás során kémiai szerektől (alkohol, drog, gyógyszer) függő vagy viselkedéses függőségben (szerencsejáték, munka, sport, étel, szex, kapcsolat) szenvedő kliensekkel együtt derítjük fel a betegségük jelenlegi helyzetét, illetve háttérben meghúzódó okait. Mélyrehatóan megismertetjük a szenvedélybetegség természetét és lehetséges kimeneteleit. Közösen meghatározott célok felállításával törekszünk a szerhasználat csökkentésére, de még ennél is inkább a józan élet elérésére és megtartására.
A hozzátartozókkal való konzultáció során előkerülhetnek azok a kérdések, melyekre régóta keresik a választ függő családtagjuk/barátjuk/kollégájukkal kapcsolatban. A figyelem fókuszában ilyenkor nem a szenvedélybeteg, hanem az őt körülvevő emberek állnak. A hozzátartozók kérdéseivel, érzéseivel és a szenvedélybetegségben betöltött szerepükkel foglalkozunk. Hiszünk abban, hogy ha a környezet képes a változásra, akkor az hatással lesz az addig megélt nehézségekre is.
A hét bármely napján bejelentkezhet e-mailen,
telefonon hétköznap 9-18 óra között.