NAGY ZSÓFIA

Pszichológus, pszichodráma vezető

2005-ben diplomáztam pszichológusként a Károli Gáspár Református Egyetemen, azóta gyermekekkel,
tinédzserekkel, felnőttekkel dolgozom egyéni és csoportos formában. 2010-ben szereztem pszichodráma vezetői végzettséget, és indítok önismereti pszichodráma csoportokat. Szupervízió mellett pár- és családterápiát is tartok páros vezetéssel.
Munkámra a pszichodinamikus gondolkodás és rendszerszemlélet jellemző. Fontosnak tartom, hogy bár a múltat nem tudjuk megváltoztatni, meg nem történtté tenni, de lehetőségünk van megérteni és alakítani jelenünkre gyakorolt hatását, elsősorban a kapcsolataink tükrében. Ezáltal szabadabban hozhatunk döntéseket, új alapokra helyezhetjük önmagunkhoz (és másokhoz) való viszonyunkat, és kellő munkával képessé válunk megvalósítani a jövőnkben rejlő lehetőségeket. Hiszek a fejlődésben, a változásban, mint az egyik legfontosabb emberi mozgatórugóban.
A középiskolában, ahol a magánpraxis mellett dolgozom, célom olyan oktatási-nevelési kultúra segítése, ahol szabad hibázni, hogy tanulhassunk belőle; ahol természetes dolog a nehézségeinkre, elakadásainkra ránézni, és az erőforrásaink aktiválásához segítséget kérni követendő példa, nem pedig gyengeség. Fontos eredménynek tartom, hogy a diákok 90%-a saját maga keres meg. A tavalyi tanévben közel 90 fiatallal dolgoztam egyéni konzultáció keretében.
Ezt a szemléletet képviselem a magánrendelésen is: támogatást igénybe venni, hogy segíteni tudjunk magunknak, erő és érték, a magunkkal való „elég jó” bánásmód pedig megismerhető és tanulható.
A BUDAI TANÁCSADÓBAN FORDULHATNAK HOZZÁM:
14 éves kort betöltött tinédzserek és az értük aggódó szülők az alábbi témákkal:
– teljesítményszorongás, teljesítményváltozás
– pszichoszomatikus tünetek
– pályaorientáció-pályaválasztás
– beilleszkedési-kapcsolatteremtési nehézségek, félelmek
– identitás kérdései
– veszteségélmények, gyászfeldolgozás
– konfliktusos családi kapcsolatok
– viselkedéses problémák (indulatkezelési, önkontroll problémák)
– önálló életkezdéssel kapcsolatos fantáziák, félelmek, nehézségek
– párkapcsolat, szexualitás témái
– önbizalom, önértékelés problémái
Felnőttek saját problémákkal, kérdésekkel, elakadásokkal egyéni pszichológiai
konzultáció keretében.
Párok és családok a közös változás, egymás jobb megértése, a minőségi kapcsolatok megteremtése, újrateremtése érdekében pár- és családterápia keretében.

Bejelentkezés egyéni megbeszélés alapján

Egyéni tanácsadás gyermekek és serdülők számára

Szülőkonzultáció

Egyéni tanácsadás

Pár- és családterápia